Klanten login


Horizontaal gestuurde boringen

Definitie


Horizontaal gestuurde boringen werken volgens het “no-dig principe”. Dit is het sleufloos installeren van ondergrondse lijnvormige infrastructuur (o.a. leidingen) via een geleidelijke parabool van punt A (intredepunt) naar punt B (uittredepunt).
De Dekabo Groep kan een HDD verrichten met een lengte tot maximaal 1200 m en dit met een diameter tot maximaal  1400 mm.


Voordelen


Werken met horizontale boringen biedt drie grote voordelen:

- Beperking van omgevingshinder
  Weinig of geen omgevingshinder ten opzichte van open-sleuf graafwerken bij het kruisen van hindernissen zoals auto-, water- of spoorwegen, natuurgebieden en industrieterreinen. Open-sleufwerken impliceren vaak wegomleggingen en laten opbraaksporen na. Bij horizontaal gestuurde boringen is dit zelden of nooit het geval omdat grote bouwputten aan het in- en uittredepunt niet noodzakelijk zijn.

- Snelle uitvoering
  Horizontaal gestuurde boringen kunnen in de meeste gevallen veel sneller uitgevoerd worden dan de klassieke open-sleufwerken. De productleiding kan onmiddellijk getrokken worden na de boring. Ook moet men niet telkens een wachtbuis voorzien (vb. van beton of staal) hierdoor daalt de prijs.

- Minimaal grondverzet
  De hoeveelheid grond die bij horizontaal gestuurde boringen vrijkomt is minimaal terwijl dit bij open-sleufwerken niet het geval is.