Klanten login


Geothermie

Aardwarmte of geothermische energie is energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen de aardoppervlakte en een bepaalde diepte ondergronds. Winning van deze energie is economisch lonend. Via HDD kunnen de nodige leidingen geplaatst worden zonder enige hinder.