Klanten login


Geschiedenis

2009


De nieuwe website is een feit!

Top

2008


In 2008 kocht Dekabo een nieuwe machine voor het verrichten van horizontale boringen in alle terreinen (JT 3020 AT), maar specifiek voor het uitvoeren van rotsboringen. Deze machine bevat een speciale stuurkop die rotsboringen mogelijk maakt. Ook onderging in datzelfde jaar de studiedienst een grondige verandering. Ze werd niet alleen uitgebreid maar Dekabo schafte ook een nieuw computerprogramma (Drill Guide) aan om haar boringen nog beter te kunnen uitvoeren.

 
  2008: JT 3020 ATTop

2007


Dekabo vierde in 2007 op een spectaculaire manier haar tienjarig bestaan. Naast een avondfeest voor de personeelsleden en de klanten, nam Dekabo ook deel aan de Open-Bedrijvendag. Op deze dag ontving Dekabo ongeveer 1000 bezoekers.

Ook verhuisde Fordibel naar Jodoigne om de Waalse markt beter te kunnen dienen. De integratie tussen Fordibel en Dekabo kon niet langer uitblijven. De Dekabo Groep krijgt vanaf nu een andere inhoud: uitwisselen van arbeiders, identieke systemen en procedures, overkoepelende functies (HR, boekhouding, controlling, gezamenlijke personeelsactiviteiten …). Het aantal medewerkers stond einde 2007 op 31.

 

 

  2007: vestiging JodoigneTop

2006


In 2006 verhuisde Dekabo op 18 augustus naar de nieuwbouw in Olen. Rond diezelfde periode werd ook een 100-tons boormachine aangekocht. In het midden van 2006 werd “Archie” een CRM-pakket (Customer Relationship Management pakket) geïmplementeerd om de klantenservice te verhogen en de interne workflow te optimaliseren. Ook trad PE Group, een investeringsmaatschappij, toe tot het kapitaal van Dekabo.

   2006: nieuwbouw OlenTop

2005


Door een toenemende groei werden de werfcontainers waarin Dekabo gevestigd te klein. Dekabo kocht in 2005 in Olen industriegrond aan en een architect kreeg de opdracht om een nieuw bedrijfspand te ontwerpen. Hiernaast werd ook de administratie grondig doorgelicht en de aan- en verkoopcycli werden hertekend. Door deze groei was het noodzakelijk om meer medewerkers aan te nemen. Het aantal stond einde 2005 op 26.

Top


2004


Dekabo kocht in 2004 een sterk geautomatiseerde boormachine met de nieuwste technologie. Hierdoor kunnen horizontale boringen over een lange afstand nog beter concurreren met open-sleufwerken. Ook richtte Dekabo Fordibel (FORages DIrigés BELgique) op om in Wallonië meer voet aan de grond te krijgen.

Top


2003


In 2003 werd Dekabo uitgeroepen tot “onderneming van het jaar” in de Zuiderkempen. Hiernaast werd het machinepark uitgebreid met een nieuwe 4-tonsmachine. Ook werd er een nieuwe boorploeg opgestart en kwamen er twee ploegen bij die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het voorbereidend werk. Daarnaast startte Dekabo als eerste onderneming met het recycleren van boorvloeistof. Op het einde van dit jaar had Dekabo al 18 medewerkers in dienst.

Top


2002


Dekabo breidde in 2002 haar kernactiviteit uit. Ze startte met het PE-lassen. Hiernaast vergrootte Dekabo haar werkterrein uit naar Noord-Frankrijk.

Top


2001


In 2001 kende de sector van horizontaal gestuurde boringen een moeilijk jaar. Dit vooral door het uitblijven van grote infrastructuur- en bekabelingswerken: de telecommunicatiesector investeerde in 2001 amper in bijkomende capaciteit. In dit jaar waren er weinig investeringen maar door het toepassen van kostenbesparingen was 2001 niet verlieslatend. Einde 2001 telde Dekabo al 13 medewerkers.

Top


2000


Door de continue groei van Dekabo was het noodzakelijk om in 2000 een nieuwe 25-tonsmachine (Vermeer D50) aan te kopen, hiermee kunnen boringen tot een lengte van 600 meter met een diameter tot 600 millimeter uitgevoerd worden. Hierdoor behoort Dekabo definitief tot de grotere spelers in België. Op het einde van 2000 telt Dekabo 15 medewerkers.

 


  2000: 25-tonsmachine Vermeer D50Top

1999


Het jaar 1999 startte met de aankoop van een nieuwe 4-tonsmachine (Vermeer D7). Ook behaalde Dekabo een VCA-certificaat (Veiligheids Checklist Aannemers) waardoor Dekabo meer garanties kan bieden aan haar klanten voor de risicobeheersing bij de uitvoering van opdrachten. Op het einde van dat jaar telde Dekabo al 7 werknemers.

   1999: 4-tonsmachine Vermeer D7Top

1998


In januari 1998 nam Dekabo haar eerste medewerker in dienst. En in juni van dat jaar kocht Dekabo een tweedehands 10-tons boormachine aan. Hierna leidden ze een tweede boorploeg op. Op het einde van 1998 telde Dekabo al 4 medewerkers.

Top


1997


Kim en Natalie Aerts richtten in november 1997 Dekabo Groep nv op. Ze kochten een tweedehands 4-tons boormachine en hun woonkamer deed dienst als kantoor.

Top