Klanten login


Studiedienst

Het matchen van de theorie met de praktijk moet leiden tot technisch en economisch realiseerbare boringen.

Doel


Dekabo verricht niet alleen voor haar rechtstreekse klanten studiewerk, maar ook wordt ze ingeschakeld door studiebureaus en nutsmaatschappijen. Ook verricht ze voor diverse privésectoren, zoals de petrochemie, saneringssector … studie.

Het uitvoeren van studiewerk is essentieel om de werf en het werk te kunnen inschatten. Op basis hiervan kan de kostprijs en de techniek bepaald worden. Een duidelijke visualisatie is ook nodig voor het doorboren van moeilijke trajecten met obstructies, aansluitingen … Door het verrichten van studies kan ook schade, vaststrekken, uitbraken … voorkomen worden. Vaak worden studies gevraagd ter goedkeuring vooraleer men met het project kan storten. Studies vormen ook een controle van radius, Rh, Rv en Rc (HDPE, GY, staal ..). Een goede boring heeft een ondubbelzinnig vooropgesteld boortraject nodig. En dit biedt Dekabo aan haar klanten.

Stadia

1. het opvragen en “opschonen” van digitale plannen in dwg-formaat ACAD
2. het aanduiden van werkzones (in- en uittrede) in samenspraak met klant
3. het in kaart brengen van obstakels, hoeken, dieptes, TAW, radius, enz.
4. het computer ondersteund ontwerp van het boortraject
5. de planafdruk
6. het genereren van boorrapporten in X, Y en Z (Lambert?)
7. het opmaken van Technische Dossier incl. berekeningen
8. Het digitaal afleveren van het volledige ontwerp in pdf en/of dwg-formaat


AutoCAD


Stap 1:
Het ontwerpen van het maaiveld door het intekenen van de profiellijn en het intekenen van het  lengteprofiel van de gewenste boring.

Top

Stap 2:
Het aanbrengen van een gemeenschappelijk referentiepunt in REF en TAW-coördinaten.

Top

Stap 3:
Het intekenen van in- en uittredepunten inclusief minstens één constructiepunt.

Top

Stap 4:
Het programma ontwerpt een “preview” boortraject.

Top

Stap 5:
Uitdetaillering van het boorontwerp na goedkeuring bemating, TAW, maaiveld en lengte

Top

Stap 6:
Kantelen” van ontwerp in 3D – omgeving genereert een realistische voorstelling van boortraject.

Top